ثبت شکایت

اعتراض خود در مورد خدمات را ارسال نمایید

در صورتی که هرگونه اعتراضی نسبت به پروژه انجام شده خود داشته باشید می‌توانید حداکثر تا 48 ساعت پس از مهلت تحویل سفارش، شکایت خود را ثبت نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از مهلت مذکور با کارشناس پروژه تسویه حساب انجام شده فلذا امکان بررسی شکایت وجود نخواهد داشت. برای ثبت شکایت خود می‌توانید وارد پنل کاربری شده و تیکتی به واحد پشتیبانی سایت ارسال بفرمایید.