ناصر صبوریان زاده[کد: 4614]

بدون رای
  • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
  • زمینه تخصصی: عمومیادبیاتاسناد تجاریتاریخجغرافیحقوقروانشناسیصنایععلوم اجتماعیعلوم پایهعلوم تربیتیعلوم طبیعیفلسفهسایر موارد

درباره مترجم

آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی

لیسانس

آموزش زبان انگلیسی

  • وضعیت مترجم
    فعال
  • سابقه فعالیت6 سال 8 ماه

این صفحه را به اشتراک بگذارید