اغل گل جمالی شیخی[کد: 8238]

بدون رای
  • زبان ترجمه: عربی به فارسیفارسی به عربی
  • زمینه تخصصی: عمومیاقتصادبازرگانیپزشکیسیاستسایر موارد
هیچ موردی ثبت نشده است.
  • وضعیت مترجم
    فعال
  • سابقه فعالیت7 سال 1 ماه

این صفحه را به اشتراک بگذارید