اغل گل جمالی شیخی[کد: 8238]

بدون رای
  • زبان ترجمه: عربی به فارسیفارسی به عربی
  • زمینه تخصصی: عمومیاقتصادبازرگانیپزشکیسیاستسایر موارد

درباره مترجم

ارشد مترجمی زبان عربی

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس

مترجمی زبان عربی

  • وضعیت مترجم
    فعال
  • سابقه فعالیت7 سال 11 روز

این صفحه را به اشتراک بگذارید