راهنمای کاربران

صفحه اصلی / راهنمای کاربران

روش محاسبه تعداد کلمات سفارشات

  • راهنمای کاربران

برای محاسبه تعداد کلمات پروژه از ابزارهای محاسباتی دقیق استفاده می‌گردد. هر صفحه استاندارد شامل 250 کلمه می‌باشد و هزینه نهایی پروژه بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می‌شود.

جستجو در وبلاگ